CONTACTE

Radio Maria

Adresa:
Ulpianë – Prishtinë
Rr. Zija Shemsiu, Nr: 41, të Kisha Katolike “Shën Ndou”
10000 Prishtinë – Kosovë

 

Studio:
+381 (0) 38 748 777

Mobil Radio:
+386 (0) 49 20 59 59

 

info.rks@radiomaria.org

ADMINISTRATIVE OFFICES 
e.mail: administration.rks@radiomaria.org

        

Ndihmo Radio Marinë

Ngjarje të veçanta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.