FREKUENCAT

 

Qyteti

F.M

   

Prishtinë, Obiliq,

Mitrovic, Fushë Kosovë,

Drenas, Ferizaj, Viti

107.4
   
   
   
   

        

Ndihmo Radio Marinë

Ngjarje të veçanta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.