Bëhuni vullnetar

Vullnetarizmi forca lëvizëse e Radio Maria 

" Jepni dhe ju do të merrni "(Lluka 6:38). Projekti është i bazuar në kontributin e pazëvendësueshëm të vullnetarëve të Radio Maria.  Shpirti i vullnetarit është dëshira për të ndihmuar zojën  nënën e paqes dhe të dashurisë në realizimin e punës së saj.  Të gjitha transmetimet e Radio Maria janë falas dhe është e  nevojshme që të nxiten vullnetarë në shërbime të ndryshme ndihmëse, që janë brenda mundësive të tyre. Dëgjuesit e Radio Maria janë një burim i pashtershëm i vullnetarizmit.

        

Ndihmo Radio Marinë

Ngjarje të veçanta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.