KUSH JEMI

Radio Maria Kosovë është shoqatë jo-fitimprurëse dhe jo-politike. Veprimtaria e saj themelore është radiofonike.. Qëllimi kryesor është promovimi i vlerave më të larta njerëzore me qëllim ndërtimin e një shoqërie demokratike e të hapur ndaj solidaritetit dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor.

Veprimtaria e radios realizohet në sajë të punës vullnetarë të meshtarëve, rregulltarëve, shekullarëve, të rinjve, fëmijëve, si dhe ndihmës financiare të dëgjuesve të Radio Marisë, të cilët përfaqësojnë shtresat më të varfra të shoqërisë (pensionistë, të sëmurë, të vetmuar).

        

Ndihmo Radio Marinë

Ngjarje të veçanta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.